HG Industrial duikt ’s nachts in het zwembad

14 juli

HG Industrial heeft de afgelopen tijd vooral ’s nachts heel hard gewerkt om de complete regeltechnische installatie te vervangen waarmee alle pompen en filters van het binnen- en buitenbad van Zwembad De Tongelreep in Eindhoven worden aangestuurd. Daarmee is een traject dat al in 2012 is gestart met het doen van een technisch vooronderzoek en het opstellen van een uitgebreide rapportage van het bestaande systeem, tot een perfect einde gebracht. 

De regeltechnische installatie van het zwembad was al zeker 25 jaar oud en daardoor nodig aan vervanging toe. Voorwaarde vanuit de gemeente Eindhoven was dat het zwembad gedurende de werkzaamheden gewoon open zou blijven en dat de bezoekers geen hinder van het vervangen van de installatie mochten ondervinden. De bestaande installatie moest dus volledig in bedrijf blijven. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld en werd er zowel overdag als ’s nachts aan het project gewerkt. Omdat de tekeningen van het bestaande systeem niet meer klopten is de complete installatie opnieuw gedetailleerd in kaart gebracht voordat aan de uitdagende werkzaamheden kon worden begonnen.

Allereerst is de oude installatie van zijn plek gehaald, zonder deze los te koppelen. Nadat er een gat in het dak gemaakt was, kon de nieuwe installatie met een hijskraan tot in de kelder worden neergelaten. Van daaruit is deze naar zijn nieuwe standplaats gereden en achter de oude geplaatst. Alle werkzaamheden voor de aansluiting zijn vervolgens goed voorbereid en uitgevoerd waarna in het holst van de nacht alle systemen werden omgezet. Voordat de eerste bezoekers een duik in het zwembad kwamen nemen draaide de installatie weer feilloos.

Met name door de goede voorbereiding, een gedetailleerd plan van aanpak en letterlijk dag en nacht werken, is het totale traject probleemloos verlopen en heeft niemand hinder gehad van de werkzaamheden. Zwembad De Tongelreep kan weer jaren vooruit met de HG Industrial regeltechnische installatie.

Afbeeldingen

webdesign: Artis