Voorkomen is beter dan geen stroom hebben…

27 oktober

Net zoals in principe bij alle apparatuur, heeft een schakel- en verdeelinrichting een periodieke inspectie en periodiek onderhoud nodig. Hoewel strikt genomen volgens de industrienorm NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties – ondernemers niet verplicht zijn om hun machines en installaties periodiek te laten inspecteren, verplicht de Nederlandse Arbowetgeving werkgevers te zorgen voor een veilige werkplek voor hun werknemers. Het gebruik van deze norm blijft juridisch de sterkste manier voor ondernemers om aan te tonen aan de Arbo-verplichtingen te hebben voldaan. Gebeurt er vervolgens onverhoopt toch een ongeluk met een elektrotechnische oorzaak, dan is er juridisch vrijwel geen sterkere methode om de zorgplicht aan te tonen. Buiten dat, de elektrotechnische installatie is het kloppend hart van een onderneming. Uitval betekent in de meeste gevallen een productiestop. En een productiestop betekent een onvoorziene schade- en onkostenpost.

Noch industrienorm NEN 3140 als IEC 947 geeft echter een duidelijke richtlijn over periodieke inspectie. HG Industrial hanteert in alle gevallen de richtlijn dat het noodzakelijk is om eens per jaar een visuele inspectie en eens in de vijf jaar een zogenaamde doorstroominspectie te doen.

Visuele inspectie
In een schakel en verdeelinrichting kan stof zich ophopen, kan oxidatie optreden en kunnen bouten van contacten, door aan- en uitschakeling, losraken. Bij een visuele inspectie lopen we de hele verdeler na. We controleren de verbindingen van de railsystemen, de staat van de vermogensschakelaars, de schakelaars, patroonhouders, patronen en de bedrading van de vaste componenten, de invoer en bevestiging van de kabels in het kabelcompartiment, verwijderen vuil en oxidatie. We kijken of er ergens (kabel)beschadigingen zijn en doen een functionele controle van alle schakelaars.

Doorstroominspectie
De doorstroominspectie is een zeer uitgebreide testinspectie. Afhankelijk van de situatie is het soms noodzakelijk dat de stroom wordt uitgeschakeld. Samen met de opdrachtgever en de stroomleverancier – die moet de transformator uitschakelen – maken we hiervoor eerst een planning en kiezen we een gunstig tijdstip zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt beïnvloed.

Tijdens een doorstroominspectie worden de hoofd- en hulpcontacten van de vermogensautomaat geïnspecteerd, het schakelslot, de schakelspoelen en schakelmechanismen beproefd en de afschakelkarakteristiek bepaald. De op de schakelaar aanwezige beveiligingsunit wordt door middel van een primaire teststroom getest. Zowel de overgangsweerstand van de hoofdcontacten, railverbindingen en kabelverbindingen wordt gemeten als de isolatieweerstand tussen elke fase ten opzichte van nul en ten opzichte van aarde. Door middel van een gekalibreerde stroombron voeren we een reële afschakelstroom door de installatie, zowel thermisch als magnetisch, en die wordt door een gekalibreerd meetinstrument gemeten. We testen alle fasen en rapporteren de verschillen. We meten en tonen het afschakelgedrag aan. Daarbij melden we eventuele tijdvertragingen tussen de fasen en nemen we de afkoeltijden in acht.

Infrarood inspectie
HG Industrial beschikt over een ultramoderne infraroodcamera die we gebruiken tijdens onze inspecties. Door middel van deze camera zijn we in staat om extreme warmte te constateren in de schakel- en verdeelinrichting. En dat is met name van belang omdat de machinerie wordt gevoed en aangestuurd vanuit complexe schakel- en besturingspanelen, waarin heel wat elektrotechnische gebreken kunnen schuilgaan. Via thermografie zijn we ook in staat om tal van mechanische gebreken voortijdig op te sporen, en dus voordat een eventuele storing optreedt.

HG Industrial inspecteert merkonafhankelijk
Onze specialisten én onze testapparatuur zijn in staat om alle typen vermogensautomaten universeel en objectief te inspecteren en te onderhouden. Zeker in deze tijd van doorgaans vrijwel manloos functionerende CNC-geprogrammeerde machines en productielijnen, zijn wij dus in alle gevallen uw aanspreekpunt als u geen risico wilt lopen met de continuïteit van uw bedrijfsvoering én als u aan uw verplichting volgens de Nederlandse Arbowet wilt voldoen. Dat is een veilige gedachte. Neem gerust contact op met een van onze accountmanagers voor het maken van een afspraak.

webdesign: Artis