Intensieve samenwerking tussen Kropman Installatietechniek B.V. en HG Industrial BV

10 juli

Op 5 juli werd door de heren Emile Tap (Directeur Inkoop bij Kropman Installatietechniek B.V.) en Marcel Snijders (Business Unit Manager bij HG Industrial) de raamovereenkomst over deze samenwerking formeel bekrachtigd. Doelstelling is om elkaars marktpositie te verbeteren en samen nieuwe projecten binnen te halen en uit te voeren. Door deze gezamenlijke doelstelling gaat de samenwerking verder dan alleen de wederzijdse levering van goederen. Met name op het gebied van logistiek, de uitwisseling van techniek en kennis en een brede en een intensieve marktbenadering, is de verwachting uitgesproken dat door de bundeling van elkaars krachten beide partijen er de vruchten van zullen plukken.

Weer iets om trots op te zijn!

webdesign: Artis