Power Quality

Power Quality, ofwel spannings- en stroomkwaliteit, gaat over de kwaliteit van elektrische energie. Omdat we steeds afhankelijker worden van elektriciteit is de kwaliteit van elektrische energie van strategisch belang voor de continuïteit, productiviteit en energie efficiency van bedrijven. Problemen in de installatie en de werking en betrouwbaarheid van elektrische apparaten, waarvoor geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is, kunnen een gevolg kunnen zijn van een slechte stroom- en spanningskwaliteit.

Mogelijke gevolgen van een slechte Power Quality

  • Distributielijnen en netwerken kunnen niet volledig worden benut (energie-inefficiëntie)
  • Hoog percentage van energieverliezen in de elektrische installatie (onnodige kosten)
  • Verhoogde slijtage en beperkte beschikbaarheid van het systeem en de apparatuur
  • Uitval van apparatuur en systemen (bijv. productiestilstand)

Power Quality is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
De zorg voor een goede Power Quality wordt gedeeld door de netbeheerders, fabrikanten en eindgebruikers die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Netbeheerders                      
Moet zorgdragen voor een betrouwbaar net met een kwalitatief goede spanning dat de benodigde stroom aan kan.

Fabrikanten                          
Moeten zorgdragen dat hun producten aan strenge internationale normen voldoen die de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur garanderen.

De Eindgebruikers                
Samen met hun adviseurs en installateurs hebben zij de grootste verantwoordelijkheid. Zij bepalen de gehele opbouw en samenhang van de elektrische installatie waarbij rekening moet worden gehouden met alle nadelige invloeden die de diverse apparaten hebben op het net. Alle elektrische verbruikers/apparaten zorgen in meer of mindere mate voor vervuiling van het net met een slechte Power Quality als gevolg.

webdesign: Artis