Cosinus Phi Compensatie

Blindvermogen is elektrische energie die gebruikt wordt om een magnetisch veld van inductieve gebruikers op te wekken, zoals bijv. motoren, conventionele verlichting, MRI scan, lasapparatuur en gelijkrichters. Het blindvermogen loopt tussen de opwekker en de eindgebruiker en heeft geen werkelijk vermogen. Blindvermogen belast het net (kabels, transformatoren, verdelers) onnodig veel en zorgt voor hogere energierekeningen door de hoge energieverliezen binnen de installatie.

Wat kan ik doen tegen blindvermogen?
Blindvermogen kan gecompenseerd worden met condensatoren. De condensatoren leveren het blindvermogen en hoeft daardoor dus niet meer uit het net onttrokken te worden. Het totaal opgenomen vermogen van uw installatie wordt gereduceerd en u kunt een hogere belasting aansluiten op uw installatie zonder deze verder uit te breiden. Daarnaast worden de energieverliezen in de installatie sterk gereduceerd.

HG Industrial heeft de beschikking over de juiste expertise om in samenwerking met onze toeleverancier een passende oplossing te bieden om een zo hoog mogelijk rendement uit uw installatie te halen.

Enkele voordelen van Cos-φ compensatie:

  • Beter benutten van generatoren, transformatoren, kabels en verdelers
  • Minder installatieverliezen en de mogelijkheid om meer vermogen aan te sluiten op de installatie zonder een groter aansluitvermogen aan te hoeven vragen
  • Minder spanningsverlies in de installatie
  • Lagere energierekening
  • CO-2 reductie
webdesign: Artis