MVO

HG Industrial heeft vanaf de oprichting de klant centraal gesteld, klanttevredenheid hoog in het vaandel staan, een sociaal personeelsbeleid gevoerd en innovatie en ontwikkeling van de medewerkers gestimuleerd. Ons beleid is er tevens op gericht ongelukken en schade aan mens, milieu, installaties en eigendommen te voorkomen.

Binnen R&D worden componenten gekozen op basis van duurzaamheid en ze zijn RoHS en REACH compliant. Voor de vooraf door HG Industrial gescreende gerenommeerde toeleveranciers is het een eis om producten aan HG Industrial te mogen leveren. We promoten actief het gebruik van warmtewisselaars en klimaatgunstige oplossingen uit ons leveringspakket.

We staan als bedrijf tussen de mensen en zijn maatschappelijk partner van diverse verenigingen wat resulteert in een actief sponsorship dat gericht is op jeugd, scholen, sport en maatschappelijk belang in de regio.

In het MVO-beleid is het reduceren van de afvalstromen als doel gesteld. De afval stromen van alle afdelingen worden gescheiden waardoor een duidelijke vermindering van “overig afval” tot stand gekomen is. De productielocatie heeft een energiezuinig systeem met een eigen bron waardoor de temperatuur van het gebouw op de juiste waarde wordt gehouden door gebruik te maken van de grondwatertemperatuur.

webdesign: Artis