In Bedrijf Stellen

Om uw besturingssysteem of installatie snel en goed in productie te nemen voert HG Industrial op een professionele en betrouwbare manier het In Bedrijf Stellen uit.

Dankzij jarenlange ervaring, juiste applicatiekennis en goede voorbereiding bij het schrijven van de applicatiesoftware is de inbedrijfsteltijd zo efficiënt mogelijk.

Onze pro-actieve Software Engineers voeren het In Bedrijf Stellen hands-on uit.

Ingewikkelde en risicovolle machines en installaties vragen om een gestructureerde aanpak:

* Testfase - Testen en In Bedrijf Stellen:
Implementatie van applicatiesoftware, op locatie bij klant (zowel nationaal als internationaal)

* FAT - Factory Acceptance Test (in-house bij u):
Na het laden van de besturingssoftware en in bedrijf stellen van het HMI- of SCADA-systeem wordt er gestart met een I/O test. Tijdens deze fase van het project wordt aan de hand van de Functionele Specificatie het gehele systeem met de opdrachtgever getest door de veldapparatuur en het te verwachten gedrag van het proces te simuleren. Geconstateerde afwijkingen en additionele wensen van de gebruiker worden verwoord in een punchlist. Aan de hand van deze punchlist worden geconstateerde afwijkingen opgelost. Tevens worden de additionele wensen en eisen besproken.

* SAT - Site Acceptance Test (in-house bij u of uw klant, ook internationaal):
Nadat het systeem on-site geïmplementeerd is, start de SAT. Tijdens deze test worden alle op de PLC aangesloten componenten en veldapparatuur getest op functionaliteit. Na het uitvoeren van de I/O test zal het systeem zoveel mogelijk “droog” getest worden (zonder product / grondstoffen). Na een geslaagde “droge” test wordt er gestart met het testen van de gehele installatie volledig met grondstoffen en producten. Hierbij worden alle fasen van het proces doorlopen en gecheckt op afwijkingen.

De FAT en SAT zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken testprotocol om op te leveren wat u verwacht.

Om na oplevering verzekerd te zijn van een maximale beschikbaarheid van het systeem is het mogelijk afspraken te maken om de Software Engineer remote in te laten loggen in het systeem. Door deze monitoring op afstand kunnen uitlezen van status van het systeem en eventueel aanpassingen in de applicatiesoftware snel uitgevoerd worden.

webdesign: Artis